Členstvo v združení

Africká chudoba

O členstvo v občianskom združení EXIT sa môže uchádzať každý, kto dovŕšil 18 rokov, má záujem podporiť túto organizáciu a podieľať sa na jej činnosti.

Záujemci môžu podať prihlášku elektronickou formou prostredníctvom e-mailu, alebo písomne poštou na poštovú adresu združenia. Po obdržaní tejto prihlášky Rada združenia, alebo poverený zástupca uskutoční osobný rozhovor so záujemcom , po ktorom bude do 14-tich dní informovaný o tom , či jeho členstvo bolo akceptované. Elektronická adresa nového člena bude zaradená do mailinglistu združenia, prostredníctvom ktorého bude informovaný o novinkách a vývoji združenia.

V prípade finančného daru po jeho pripísaní na účet zasielame v prípade požiadavky potvrdenie na daňové účely. Členmi združenia sa automaticky stávajú sponzori podporovaných detí, od ktorých sa nevyžaduje zaslanie prihlášky za člena združenia.


Prihláška za člena » (na stiahnutie v PDF)

Aktuality

21.10.2013 V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. ... viac

20.10.2013 20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013 ... viac


na zamyslenie ...

Ján Ámos Komenský:

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať!"

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť"