Dni dobrovolníctva

Dni dobrovoľníctva 2011 sa realizovali pod záštitou a koordináciou OZ C.A.R.D.O. v priestoroch na Olivovej 48 v Bratislave. V rámci týchto dní sa premietal dokument z návštevy v Ghane a pripravovali sa darčeky z pripraveného materiálu. Časť darčekov vyrobených počas Dní dobrovoľníctva sa odovzdala deťom zapojeným do projektov združenia pri príležitosti športovej súťaže a časť sa použila pri realizácii zbierky Tesco 2011


Aktuality

21.10.2013 V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. ... viac

20.10.2013 20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013 ... viac


na zamyslenie ...

Ján Ámos Komenský:

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať!"

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť"