História

Občianske združenie Exit bolo založené v roku 2005. Po nájdení hlavného koordinátora v Ghane sa začal začiatkom školského roku 2006/2007 rozbiehať projekt "Vaše dieťa v Afrike", ktorého cieľom bolo nájsť sponzorov pre vzdelávanie detí formou tzv. "adopcie na diaľku". Ako pilotný sa začal na škole Nankase Asuom s 20-timi vybranými deťmi. V ďalšom školskom roku 2007/2008 sme projekt rozšírili o 24 detí z ďalších piatich škôl: Ashamoah, Kofi Donkor, Kwaku Pamfo, Kyekyewere a Oduman Asuaba.

V roku 2008 si nás všimli v organizácii Slovenská humanitná rada, ktorá už v tom čase združovala 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej SR a požiadali o interview, ktoré bolo uverejnené v časopise Humanita 1. V tom istom roku v čase 8.5. – 18.5.2008 prebehla návšteva všetkých škôl v Ghane. Súčasťou návštevy bolo odovzdanie darčekov podporovaných detí od ich sponzorov, ďalej pracovné stretnutia s riaditeľmi a učiteľmi škôl a výber ďalších detí do projektu "Vaše dieťa v Afrike". Po návrate sa uskutočnilo stretnutie so sponzormi detí. Od kalendárneho roku 2009 sa podporovaným deťom začalo hradiť zdravotné poistenie na kalendárny rok.

Od roku 2009 využívame možnosť získať 2% z daní a v tom istom roku sme rozšírili svoju činnosť o spoluprácu so Slovenskou humanitnou radou a zapojili sme sa do ich projektu "Tesco 2009", následne potom aj v ďalších rokoch do projektov "Tesco 2010" a "Tesco 2011". Od školského roku 2010/2011 sme zaviedli nové projekty na školách na podporu vzdelávania, aby sme pomocou nich motivovali všetky deti i tie, ktoré nemajú konkrétnych sponzorov. V školskom roku 2010/2011 to bola súťaž v písaní eseje a kreslení, v školskom roku 2011/2012 športová súťaž a v školskom roku 2012/2013 opäť súťaž v písaní eseje a kreslení . V roku 2010 sme boli pozvaní urobiť interview do stanice Rádio 7, predsedníčka združenia RNDr. Anna Harmathová bola nominovaná na cenu "Dar roka 2010", ktorú udeľuje Slovenská humanitná rada. V tom istom roku sme začali spolupracovať s občianskym združením Smile 4U, ktoré nám pomáha pri získaní odmien, darčekov ako aj iných materiálnych potrieb pre projekty. 23. – 24.9.2011 sme sa úspešne zapojili do Dní dobrovoľníctva organizovaných C.A.R.G.O..

V tomto roku predsedníčka združenia RNDr. Anna Harmathová bola zaradená do knihy "Who is who v Slovenskej republike". V roku 2012 bola uverejnená o našom občianskom združení tlačová správa z interview v časopise Profit. V roku 2013 sme začali pracovať na projekte "Knižnice".

Aktuality

21.10.2013 V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. ... viac

20.10.2013 20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013 ... viac


na zamyslenie ...

Ján Ámos Komenský:

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať!"

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť"