Aktuality

Návšteva škôl

V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. K hlavným bodom programu návštevy patria pracovné stretnutia s vedením škôl k prebiehajúcim projektom a k novému projektu "Knižnice"


2. 20.9.2013 – Deň dobrovoľníctva

20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013, ktorá sa bude konať tento rok počas adventných týždňov.


3. 18.9.2013 – oficiálne členstvo BDC

Dňa 18.9.2013 sa naše občianske združenie stalo oficiálnym členom BDC (Bratislavské dobrovoľnícke centrum). Ako oficiálny člen BDC získalo naše združenie špecifický prístup na stránky BDC s možnosťou zverejnenia a zmeny informácií týkajúcich sa aktivít združenia, ako aj zverejňovania aktivít, pri ktorých hľadáme dobrovoľníkov. Zároveň je združeniu umožnené v prípade potreby nahliadnuť do databáz BDC. Touto cestou sa snažíme umožniť širšej verejnosti zapojiť sa do aktivít združenia a skvalitniť svoju pôsobnosť.


4. 13.9.2013 – otvorenie BDC

V piatok 13.9.2013 sme sa zúčastnili otvorenia Bratislavského dobrovoľníckeho centra v obidvoch jej častiach. V prvej časti sme sa spolu s ďalšími dobrovoľníkmi počas kampane "Hľadáme dobrovoľných darcov orgánov" zapojili do upratovacích prác v Starej tržnici a v druhje časti poobede sme mali možnosť v svojom stánku predstaviť naše OZ všetkým účastníkom otvorenia BDC. Oficiálne správy k tejto udalosti možno pozrieť na adrese: http://www.dobrovolnictvoba.sk/o-nas/napisali-o-nas.


Aktuality

21.10.2013 V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. ... viac

20.10.2013 20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013 ... viac


na zamyslenie ...

Ján Ámos Komenský:

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať!"

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť"