Športová súťaž

V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnil 1.ročník športovej súťaže. Ako súťažné disciplíny boli vybrané: hod loptičkou na cieľ, skok do diaľky z miesta a futbal. Do súťaže boli zakúpené všetky potreby pre realizáciu samotnej súťaže, okrem toho lekárničky, vecné odmeny, diplomy a drobný darček pre každé dieťa. Na účet koordinátora združenia v Ghane bola zaslaná finančná čiastka na uhradenie cestovných náhrad a zabezpečenie pitného režimu. Súťaž prebehla samostatne na každej škole podľa stanovených pravidiel a každý súťažiaci mal možnosť získať počas súťaže body. Na základe získaných bodov sa určilo poradie, odovzdali sa vecné ceny a diplomy pre prvých 5 miest na každej škole:

Ashamoah: 1. Felix Humali, 2. Zodakpe Seth, 3. Emmanuel Agosu, 4. Diana Afanyo, 5. Rebecca Armah
Kofi Donkor: 1. Abel Abbey, 2. Joseph Nunu, 3. Theophilus Aquaye, 4. Emmanuel Lamptei Lamptey, 5. Peace Azalu
Kwaku Pamfo: 1. Bernard Addey, Abbas Quansah, 3. Amezikpi Kwame, 4. Abraham Tornyeclo, 5. Akwedseso Kombla
Kyekyewere: 1. Tetteh Ghana, 2. Jordan Quaye, Solomon Ametorwu, Marian Yirenkyi, 5. Deborah Enyan
Nankase Asuom: 1. Kwashi Dogbey Francis, 2. Djamba Quainor Kweitey, 3. Josua Danso, 4. Bismark Dzirkonu, 5. Bright Tetteh, Isaac Suni, Joseph Awudja, Benjamin Aidoo, Okain Djan Nii

Nakoniec sa na základe výsledkov určili najlepší športovec a najlepšia športovkyňa v rámci všetkých škôl. Najlepším športovcom sa stal Felix Humali a najlepšou športovkyňou Diana Afanyo. Títo získali osobitnú prémiu vo forme diplomu, futbalovej lopty a ruksaku.

Aktuality

21.10.2013 V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. ... viac

20.10.2013 20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013 ... viac


na zamyslenie ...

Ján Ámos Komenský:

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať!"

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť"