Tesco

V spolupráci so Slovenskou humanitnou radou sme sa zapojili do projektu "Tesco 2009", "Tesco 2010" a "Tesco 2011" konaných pod ich záštitou.

2009

V rámci zbierky "TESCO 2009 – Pomôžte spolu s nami" dobrovoľníci občianskeho združenia Exit vyzbierali v obchodnom dome Tesco na Kamennom námestí v Bratislave počas celej akcie, konanej od 20.11.2009 do 20.12.2009 celkovú sumu 1 380,30 Euro.

Po odpočítaní sumy použitej na zabezpečenie samotného projektu v hodnote 182,71 Euro čistý výnos zbierky predstavoval sumu 1 197,59 Euro. Tieto finančné prostriedky boli použité na realizáciu 1. ročníka vedomostnej súťaže.


2010

V rámci zbierky "TESCO 2010 – Pomôžte spolu s nami" dobrovoľníci občianskeho združenia Exit vyzbierali v priestoroch Hypermareket TESCO Bratislava Podunajské Biskupice Bratislava počas celej akcie, konanej od 25.11.2009 do 19.12.2009 celkovú sumu 845,64 Eur.

Po odpočítaní sumy použitej na zabezpečenie samotného projektu v hodnote 117,80 Eur čistý výnos zbierky predstavoval sumu 727,84 Euro. Časť vyzbieraných finančných prostriedkov sa použila na realizáciu športovej súťaže, za časť sa nakúpila krieda pre školy a časť sa využila na materiálne zabezpečenie stretnutia s dobrovoľníkmi.


2011

V rámci zbierky "TESCO 2011 – Pomôžte spolu s nami" dobrovoľníci občianskeho združenia Exit vyzbierali v priestoroch Hypermareket TESCO Bratislava Podunajské Biskupice Bratislava počas akcie, konanej od 24.11.2011 do 18.12.2011 čistý výnos v sume 455,94 Euro. V tomto roku sa nepodarilo získať potrebný počet dobrovoľníkov a zbierka sa realizovala len v dvoch dňoch v týždni namiesto štyroch. Tieto finančné prostriedky boli použité na realizáciu 2. ročníka vedomostnej súťaže.


Aktuality

21.10.2013 V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. ... viac

20.10.2013 20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013 ... viac


na zamyslenie ...

Ján Ámos Komenský:

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať!"

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť"