Vedomostná súťaž

Vedomostná súťaž zahŕňa súťaž v disciplínach písanie eseje a v umeleckej aktivite - kreslení. V súťaži v  kreslení sa posudzoval nápad (námet), vyjadrenie, farebnosť, výraz. Súťaž v písaní eseje bola v určených témach, z ktorých si deti vyberali, ktorú budú písať. Tu sa posudzovala predovšetkým schopnosť vyjadrovania, tvorenia spojení, gramatika.

1.ročník

Súťaž prebiehala v školskom roku 2009/2010 a 2010/2011 v dvoch kolách (semifinále a finále), v dvoch vekových kategóriách a v dvoch odboroch: písanie eseje a kreslenie.

Semifinále prebehlo na každej škole samostatne a víťazi z každej vekovej kategórie a v každom odbore súťažili vo finále. Súťaže v semifinálovom kole sa zúčastnilo celkovo 82 detí . Zakúpili sa a poslali všetky potreby na súťaž, odmeny pre víťazov a drobné darčeky pre každé dieťa (výkresy, zošity, skicáre, ceruzky, pastelky, farbičky, perá, strúhadlá, nožnice, pexesá, gumy, balóniky, atď.). Zakúpila sa priesvitná fólia, na ktorú sa vytlačil názov združenia a každý predmet bol označený takouto nálepkou. Pre každú školu boli zakúpené ďalej kriedy a pastelky a pre všetkých súťažiacich a ich učiteľov malé občerstvenie vo forme slaných tyčiniek a trvanlivých keksíkov. Semifinálové kolo prebehlo na konci školského roka 2009/2010 v júni a júli. Odmenené boli prvé tri miesta na každej škole v každej kategórii a v každej súťažnej disciplíne. Len tí žiaci, ktorí skončili na prvom mieste, postúpili z každej školy pre jednotlivé vekové kategórie a súťažné disciplíny do finále. Po skončení semifinále koordinátor združenia v Ghane zaslal výsledky súťaže s fotografiami združeniu.

Finálové kolo prebehlo začiatkom nového školského roku 2010/2011 v októbri a konalo sa v Obome. Pre toto kolo bola zaslaná finančná čiastka na účet koordinátora združenia v Ghane, z ktorej boli uhradené cestovné náhrady pre všetkých finalistov a zabezpečený pitný režim počas súťaže. Ako ceny pre víťazov boli zakúpené a zaslané knihy v anglickom jazyku. Vo finále sa opäť súťažilo v dvoch vekových kategóriách a v dvoch odboroch ako v semifinále. Odmenené boli prvé tri miesta v každej kategórii a v každej súťažnej disciplíne. Po skončení finále koordinátor združenia v Ghane zaslal výsledky súťaže s fotografiami združeniu.

Pre semifinále aj finále boli navrhnuté, vytvorené a natlačené diplomy, ktoré boli zaslané bianco s podpisom predsedu združenia a pečiatkou v dostatočnom množstve pre obe kolá.


2.ročník

V druhom ročníku, ktorý prebehol v školskom roku 2012/2013, sa súťaž konala na každej škole samostatne. Deti boli rozdelené do dvoch kategórií. V 1. kategórii boli deti 1. – 4. triedy a v 2. kategórii deti od 5. triedy vyššie. V každej kategórii bola udelená prvá, druhá a tretie cena. Pre každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo súťaže, bol pripravený malý darček – omaľovánka a ceruzka. V tomto ročníku deti, ktoré vyhrali v súťaži písanie eseje, boli odmenené medailou, diplomom, písacími potrebami a knižočkami a deti, ktoré vyhrali v kreslení, boli odmenené diplomom, medailou a výtvarnými potrebami.

Po skončení súťaže koordinátor združenia v Ghane zaslal výsledky súťaže s fotografiami združeniu.

Aktuality

21.10.2013 V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. ... viac

20.10.2013 20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013 ... viac


na zamyslenie ...

Ján Ámos Komenský:

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať!"

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť"